چگونه انتقادات جنسی خود را مطرح کنیم؟!/ چگونه به همسرم بگویم این رفتارش را دوست ندارم؟!

شيوه انتقاد فقط کلامي نيست بلکه مي توانيم انتقاد جنسي خود را به صورت رفتاري مطرح کنيم و با رفتار يا واکنش هاي احساسي ظريف خود به صورت غيرمستقيم به همسر خود اعلام کنيم که از چه چيزي بيشتر اکراه داريم و از چه چيزي رضايت بيشتري داريم …

دکتر محمد حسين اخوان تقوي گفت: «اصولا گفتمان انتقادي، دشوارترين ، سخت ترين و حساس ترين نوع گفتمان است و در ميان انواع انتقادها، انتقاد جنسي دشوارترين نوع انتقاد محسوب مي شود.»

وي ادامه داد:«در بحث انتقاد جنسي ، زوجين بايستي به چند نکته توجه داشته باشند:

اول اينکه هدف از انتقاد جنسي چيست و به چه دليلي و با چه انگيزه اي مي خواهيم از همسر خود انتقاد کنيم دومين اينکه از چه چيزي مي خواهيم انتقاد کنيم سوم اين که چگونه و باچه شيوه اي انتقاد جنسي شيوه را مطرح کنيم؟ چهارم اينکه چه بايد ها و نبايدهايي را به هنگام انتقاد جنسي بايستي رعايت کنيم و پنجمين نکته اي که بايد به آن توجه کنيم اين است که همسر ما از چه ويژگي هاي شخصيتي برخوردار است؟
بنابراين در انتقادات جنسي بايستي به تمام اين موضوعات توجه کنيم تا بتوانيم انتقادات خود رابه صورت سازنده اي مطرح کنيم تا بتوانيم از آن نتيجه بگيرم.»

مسوول آموزش کلينيک سلامت خانواده دانشگاه شاهد افزود:« در خصوص نکته اول بايد گفت :گاهي در برخي از موارد در خصوص موضوعي با همسر خود مشاجره داريم و ضعف ها و تقصيرهايي داريم و مي خواهيم از زير فشار مقصر بودن خود بيرون بياييم و ميدان مناقشه را به نفع خود عوض کنيم و در اين حالت دست به انتقاد جنسي مي زنيم . در برخي از موارد نيزاز انتقاد به عنوان ابزاري براي انتقام جويي استفاده کنيم و يا کينه توزانه دست به انتقاد جنسي مي زنيم در همه اين موارد انتقاد جنسي فقط به آشفته تر کردن و وخيم تر کردن زندگي مشترک ما منجر مي شود و در صورتي که بعدها از روي صدق و خير خواهي بخواهيم از همسرمان انتقاد کنيم شريک زندگي ما معني که از اين انتقاد دريافت مي کند براساس همان ذهنيت قبلي خواهد بود و بيشتر به سوء تفاهم و دامن زدن اختلافات منجر مي شود بنابراين انتقاد جنسي بايستي فارغ از باج گيري، کينه ورزي و عوض کردن موضوع مورد مناقشه باشد

وي در ادامه به خبرنگار سلامت نيوز گفت:«نکته ديگري که بايستي به هنگام انتقاد جنسي رعايت کنيم اين است که همسر ما چه شخصيتي دارد اگر همسر ما فردي حساس و زودرنج است و اعتماد به نفس پاييني دارد انتقاد بدون ملاحظه از وي بيشتر منجر به اضطراب و عقب نشيني او خواهد شد و همان اندک روابطي راهم که با ما دارد کاهش مي دهد تا مبادا مجددا با موجي از انتقادهاي ما مواجه نشود .برعکس اگر همسر ما فردي بي تفاوت و سهل انگار باشد بايستي انتقاد جنسي از وي را بسيار جدي تر و صريح تر مطرح کنيم.
بنابراين اينکه همسر ما از چه شخصيتي برخوردار است در محتواي انتقاد ما موثر است.»

دکتر اخوان تقوي خاطر نشان کرد:«زمان مطرح کردن انتقاد جنسي هم بسيار مهم است اگر زوجيني که به هرعلتي مانند سفر ،قهر ،مدت ها از يکديگر دور بوده اند و بعد از ديدن يکديگر اولين کارشان انتقاد جنسي باشد مطمئنا اين انتقاد رضايت بخش نخواهد بود و آنان به هدف خود نمي رسند و با مطرح کردن انتقاد آتش اختلافات را شعله ور و احيانا گسترده تر مي کنند و اين زمان، زمان مناسبي براي انتقاد نيست.
بهترين زمان براي مطرح کردن انتقاد جنسي وقتي است که دو طرف کاملا به يکديگر اعتماد داشته باشند و کاملا يکديگر را درک کنند و همه چيز در زندگي آنها آرام باشد در اين صورت است که مطمئن هستيم اگر انتقاد جنسي را مطرح کنيم طرف مقابل همان معني را دريافت مي کند که در نظر ما است.»

وي ادامه داد:«شيوه انتقاد کردن نيز بسيار مهم است و بايد بدانيم که لفظ انتقاد بايد ايجابي باشد نه سلبي ، اثباتي باشد و نه نفي.

اگر به هنگام رابطه زناشويي رفتار لذت بخشي را ديديم به همسرمان بگوييم که من از اين رفتار بيشتر لذت مي برم و يا به وي بگويم اگر به جاي اين کاريا اين گفتار ،فلان کلام يا رفتار را داشته باشي بهتر است و در واقع به همسر خود پيشنهاد مي دهيم که فلان کار يا فلان گفتار وي بهتر است.»

مسوول آموزش کلينيک سلامت خانواده دانشگاه شاهد افزود:«نکته بعدي در مطرح کردن انتقادات جنسي اين است که شيوه انتقاد فقط کلامي نيست بلکه مي توانيم انتقاد جنسي خود را به صورت رفتاري مطرح کنيم و با رفتار يا واکنش هاي احساسي ظريف خود به صورت غيرمستقيم به همسر خود اعلام کنيم که از چه چيزي بيشتر اکراه داريم و از چه چيزي رضايت بيشتري داريم ..»

وي ادامه داد:«نکته بعدي در بحث انتقادات جنسي اين است که مطمئن باشيم انتقاد ما منصفانه است. انتقاد از رنگ پوست، اندام و سايز همسر خود چيزهايي نيست که قابل تغيير باشد و انتقادي غيرمنصفانه است و دقيقا در تبليغات فريبنده ماهواره اي مي بينيم که بر روي همين موارد تاکيد مي شود به عنوان مثال در تبليغات گفته مي شود اگر از دستگاه تبليغي ما استفاده کنيد سايز اندام شما تغيير مي کند .همچنين برخي از زوجين بر اساس ديدن عکس ها و فيلم هاي مستجهن د دست به انتقاد جنسي از همسر خود مي زنند در صورتي که منطقي نيست و نبايد فيلم ها و عکس ها را ملاک قرار دهيم و از همسر خود بخواهيم طبق استانداردهاي آن فيلم باشد چرا که اين عکس ها و فيلم ها نرم جامعه نيست و فقط براي تهييج بيشتر است و هرگز نبايد آنها را ملاک قرار داده و بر اساس آن انتقاد کنيم.»

دکتر اخوان تقوي افزود:«انتقاد نبايد بر اساس ديده ها و شنيده هايي از ديگران باشد که به صحت وسقم آنها اطمينان نداريم .بنابراين اطمينان از صحت و درستي انتقاد هم مسئله مهمي است.»

وي ادامه داد:«نکته بعدي در انتقادات جنسي، بايدها و نبايد هاي انتقادات جنسي است و بايستي مراقب باشيم در انتقادات خود کلي گوييم نکنيم و به صورت مبهم صحبت نکنيم واز کلمات هميشه ،هيچ وقت و هرگز استفاده نکنيم و طوري صحبت نکنيم که همسر ما متوجه منظور ما نشود و موضوع انتقاد ما را نفهمد.»

مسوول آموزش کلينيک سلامت خانواده دانشگاه شاهد تاکيد کرد:«زوجين مراقب باشند در انتقادهاي خود طرف مقابل را تحقير نکنند چرا که اين کار موجب گارد گيري و مقاومت و لجبازي طرف مقابل مي شود و وي را بيشتر از ما زده و دور مي کند و يادمان باشد هدف ما از انتقاد جنسي براي نزديک تر شدن به شريک زندگي است نه دورتر شدن از وي، همچنين در انتقادات جنسي نبايد هويت جنسي همسر خود را زير سوال ببريم به عنوان مثال هرگز به وي نگوييم تو مرد نيستي يا تو زن نيستي يا تو اصلا روابط زناشويي را بلد نيستي چرا که اين انتقادات زنانگي و مردانگي را زير سوال مي برد و زماني که هويت جنسي همسر خود را زير سوال مي بريم همه چيز وي را زيرسوال برده ايم .بنابراين يادمان باشد انتقاد مساوي با توهين نيست بلکه بايستي انتقادات جنسي خود را صميمانه و محترمانه و در عين حال صريح مطرح کنيم نه با توهين و ناسزا و دشنام.»

وي خاطرنشان کرد:«زوجين توجه داشته باشند در انتقادات جنسي خود هرگز دست به مقايسه نزنند به عنوان مثال نبايد به همسر خود بگوييم چرا تو مثل فلاني نيستي و يا برو از ديگران ياد بگير چرا که اينطور انتقادکردن ايجاد سوء ظن و لجاجت مي کند همچنين رابطه همسر ما با کسي که مقايسه اش کرده ايم دچار مشکل مي شود.»

دکتر محمد حسين اخوان تقوي توصيه کرد:«در صورتي که به تمام نکاتي که ذکر شد توجه کنيم و با توجه به اين نکات انتقادات جنسي خود را با شريک زندگي خود مطرح کنيم اين انتقاد، انتقاد سازنده و به جايي خواهد بود و با رعايت اين مسائل اتفاقا انتقادات جنسي براي بهبود روابط جنسي زوجين يک ضرورت است زيرا که به تحکيم و افزايش قوام و دوام و ثبات زندگي مشترک منجر خواهد شد.»

منبع خبر : سلامت نیوز

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *