چرا زن باردار نباید شبها به آینه نگاه کند؟!

نگاه کردن زن باردار به آینه بخصوص شب ها چه عوارضی دارد؟

به لحاظ علمی نگاه کردن زن باردار در آینه در هر ساعتی از شبانه روز اشکالی ندارد. اما در باور عامیانه نگاه کردن زن باردار به آینه در تاریکی شب خوش یمن نیست و همچنین ممکن است باعث ترس زن باردار از خود شود.

در منابع فقهی نیز در این باره مطلبی معتبر وجود ندارد.

در باور عامیانه در شب نبايد در آينه نگريست زیرا:

شب در آيينه نظر كردن خطاست روز اگر بيني تو روي خود رواست
* شب در آينه نگاه كردن، سبب پريشاني كارها مي شود.
شب در آينه نگاه كردن رنگ زردي مي آورد.
شب تو در آيينه نگاه مكن روز خود چون شب سياه مكن
شب در آيينه گر كني تو نظر مي شوي خوار در ميان بشر
زني كه شب در آينه نگاه كند، هوو سرش مي آيد، مگر اين كه آينه را سه بار دور چراغ بگرداند. اگر كسي هنگام شب، خودش را در آيينه نگاه كند، ديوانه خواهد شد.
* شب در آينه نگاه كردن كراهت دارد، پريشاني يا رنگ زردي مي آورد:
شب مكن در آيينه نظر مي شوي خوار در ميان بشر
اگر كسي بخواهد شب در آينه نظر كند، بايد قبلا آينه را روي لوله چراغ نگاه دارد و سه دور بچرخاند تا شعله چراغ، سطح آينه را زرد و كدر كند. هر كس شب در آينه نگاه كند، ديوانه خواهد شد.
* شب شانه كردن مو و در آينه نگاه كردن، پريشاني مي آورد.
شب در آيينه نگاه مكن روز خود هم چون شب سياه مكن
معروف است كه يوسف، شب در آينه نگاه كرده بود و به اين جهت هفت سال در زندان بود.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *