تشخیص راست دستی یا چپ دستی (دست غالب) در کودکان

دست غالب (راست دستی یا چپ دستی) کودک چه سنی مشخص میشود؟

اکثر کودکان از زمانی که شروع به رشد کردن می کنند، ترجیح استفاده از یک دست نسبت به دست دیگر را گسترش خواهند داد. بعد از آن، خیلی زود به انها لقب کودک راست دست یا چپ دست داده خواهد شد. ممکن است حتی بعضی از کودکان برای انجام کارهای خاصی از هر دو دست خود استفاده کنند. این توانایی به عنوان یکسان دستی یا کسانی که از هر دست برای انجام کار خاصی استفاده می کنند (mixed-handed) شناخته می شود.

دست غالب چیست؟

دست غالب به معنی ترجیح الویت دادن به یک دست برای انجام مهارت های حرکتی ظریف و درشت می باشد. این موضوع شامل مهارت هایی مانند: نوشتن، بریدن، گرفتن و پرتاب کردن توپ می باشد. دست غالب واقعا یک انتخاب نیست، چون این یک تصمیم آگاهانه نیست که ما به جای کودکان آن را اتخاذ کنیم. ژنتیک و مغز فرد در ایجاد دست غالب نقش خواهند داشت. والدین باید برای تغییر یک دست غالب کودک به دست دیگری احتیاط کنند. اگر کودک شما در سن خاصی ترجیح استفاده از یک دست خود را مشخص نکرد، نباید دچار نگرانی شوید. اجازه دهید این اتفاق بطور ذاتی رخ بدهد اما اگر کمی نگران این موضوع هستید، با پزشک یا معلم کودک تان صحبت کنید.

دست غالب چه زمانی در کودک مشخص می شود؟

دست غالب چه زمانی در کودک مشخص می شود؟

بعضی از کودکان خیلی زود دست غالب خودشان را مشخص می کنند. نوزادان از ۷ تا ۹ ماهگی مهارت انجام دادن کار یک طرفه با دستانشان یعنی توانایی استفاده از یک دست را گسترش می دهند، اما این موضوع تا زمان ۱۰ تا ۱۱ ماهگی آنها طول نمی کشد که آنها ترجیح استفاده مداوم از یک دست یا همان دست غالب شان را گسترش بدهند. اکثر اوقات تسلط دست در کودکان از حدود ۱۸ ماهگی تا ۲ سالگی شروع به ثابت شدن می کند. ممکن است برای بعضی از بچه ها ثبات دست برتری تا زمان که به ۴ یا ۶ سالگی برسند، مشخص شود. هنگامی که کودکان در مدرسه شروع به یادگیری نوشتن می کنند، ممکن است معلم آنها متوجه شود که آنها هنوز هیچ انتخابی برای دست غالب شان ندارند. ممکن است بعضی از بچه ها هرگز دست غالب برای خودشان انتخاب نکنند؛ در این صورت به یکسان دست یا فردی که از هر دست برای انجام کار خاصی استفاده می کند( mixed-handed) تبدیل خواهد شد.

واقعیت جالب: در ۲۰ درصد از دوقلوهای هم سان، یکی از آنها چپ دست و دیگری راست دست خواهد بود.

انواع دست غالب

  • راست دست: افرادی که ترجیح می دهند از دست راست خود برای انجام اکثر کارهایشان استفاده کنند، راست دست (یا راست گرایان) هستند. اکثر مردم راست دست هستند. ابزارهای معمول مانند قیچی،در باز کن های کنسرو، حتی دفترچه های یادداشت هم معمولا برای استفاده افراد راست دست طراحی شده اند.
  • چپ دست: همچنین آنها را چپ گرا هم می گویند. ممکن است انجام  بعضی از کارهای خاص برای افراد چپ دست چالش برانگیز باشد، چون ابزارهایی که آنها نیاز دارند اکثرا برای افراد راست دست طراحی شده اند. امروزه برای افراد چپ دست گزینه های زیادی برای استفاده از وسایل معمول وجود دارد.
  • استفاده از هر دست برای انجام کار خاص (Mixed-handedness): همچنین به آنها برتری دو طرفه هم می گویند. تعداد کمی از افراد ترجیح می دهند از دست راست یا دست چپ برای انجام کاری و دست مقابل آن را برای انجام کار دیگری استفاده کنند. برای مثال، کودکی که این توانایی را دارد ممکن است با دست راست بنویسد و با دست چپ توپ خود را پرتاب کند.
  • دو دستی یا یکسان دستی: فقط حدود ۱ درصد از مردم جهان می توانند از هر دو دست خود برای انجام هر کاری استفاده کنند. همچنین آنها را به عنوان یک سان دست هم می شناسند.

انواع دست غالب

۲ دست و انجام یک کار

اگرچه دست غالب به معنی انجام موثرتر کارها با دست برتر فرد می باشد، اما هیچ کدام از دست های غالب نقش قابل توجهی در انجام کارها ندارند. این موضوع به عنوان هماهنگی های دو طرفه شناخته می شوند و برای انجام کارهای مهم زیادی با اهمیت می باشد. برای مثال، زمانی که در حال تایپ کردن با کامپیوتر هستید، هر دو دست شما با هم مشغول انجام کار است.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.