درد شانه پس از سزارين به دلیل بیهوشی عمومی!

درد شانه به دنبال سزارين در بيماران با بيهوشي عمومي، عارضه قابل توجهي است و اين درد با شدت متوسط و در شانه راست بيشتر ايجاد مي شود…

درد شانه پس از سزارين، از جمله شكايات بيماران است، به همين منظور براي تخمين شيوع درد شانه و ارتباط آن با عمل جراحي سزارين انتخابي در بيماران با بيهوشي عمومي، مطالعه‌اي توسط دکتر ناهيد زيرک طراحي و اجرا شد.

درد شانه پس از سزارين، از جمله شكايات بيماران است.

اين مطالعه توصيفي مقطعي با جامعه آماري ۹۳۰ نفر انجام شد که از اين تعداد ۳۳۲ نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه‌اي توسط پژوهشگران شامل سن، بود يا نبود درد، محل درد (شانه راست يا چپ)، شدت درد (خفيف، متوسط و شديد) و محل نصب كاتتر وريدي، طراحي شد و براي هر بيمار با روش مصاحبه، پر شد. تجزيه و تحليل آماري با آزمون‌هاي آماري تي مستقل، كاي دو و آزمون دقيق فيشر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه ۱۴) انجام شد.

يافته‌ها نشان داد: شيوع درد شانه در عمل جراحي سزارين انتخابي، ۱۳۱ نفر بود و ارتباط معني داري بين ميزان درد (بي‌دردي، خفيف، متوسط و شديد) و سمت شانه وجود داشت. بيشترين شيوع درد شانه در شانه راست به ميزان متوسط بود و همچنين ارتباط معني داري بين شيوع درد شانه پس از سزارين و جراح آن و تعداد عمل‌هاي سزارين انجام شده توسط آن جراح وجود داشت.

نتايج حاصل از اين مطالعه مشخص مي‌كند كه درد شانه به دنبال سزارين در بيماران با بيهوشي عمومي، عارضه قابل توجهي است و اين درد با شدت متوسط و در شانه راست بيشتر ايجاد مي‌شود.

***

از دیدگاه دکتر محمد تقی حلی ساز، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به نظر می رسد در جا به جایی از اتاق عمل چون فرد را از طریق شانه تخت به تخت می کنند ممکن است به شانه های فرد فشار آمده بیاید. این مشکل چندان نگران کننده نیست و می توان با استفاده از جلسات فیزیوتراپی و دارو آن را برطرف کرد.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *