حواس کودک، بينائى، شنوائى و … در هنگام تولد تا چه حد فعال مى‌باشند؟

نتيجه تحقيقات بيشمار نشان داده است كه نوزاد بهنگام تولد مى تواند ببيند، بشنود، بو كند و نسبت به تحريكات از خود پاسخ نشان دهد. به عبارت ديگر در بدو تولد همه حواس نوزاد بينائى، شنوائى، چشائى، بويائى، بساوائى وحركت كاملا فعال مى‌باشند.

به فاصله ۴۸ ساعت پس از تولد نوزاد از خود نسبت به طرح‌هاى پيچيده‌تر بينایی عكس العمل نشان مى‌دهد. چنين بنظرمى‌رسد كه نوزادان نسبت به طرحهاى پيچيده سياه و سفيد بيشتر توجه مى‌كنند حتى اگر طرح‌هاى ساده‌تررنگى هم در ميدان بينائى آنان وجود داشته باشد نوزادان حركات منظمی را كه مادر به آنها مى‌دهد به هر نوع حركت ديگر ترجيح مى‌دهند. نوزادان حتى به هنگامى كه هنوز از بيمارستان مرخص نشده‌اند بيشتر ساكت و آرام خواهند بود اگر صداهاى خفيفى شبيه به صداى طبيعى ضربان قلب در محيط آنها وجود داشته باشد. يكى ازساده‌ترين ظرفيت‌هاى يادگيرى كه مى‌تواند در كودك مورد مطالعه قرارگيرد قابليت او جهت عادت كردن به انگيزه‌هاى تكرارى است.

نتيجه مطالعات نشان داده است كه نوزاد دربرابر يك انگيزه جديد بطور متفاوت پاسخ نشان مى‌دهد ولى اگر ارائه انگيزه معين مداومت پيدا نمايد نسبت بدان آشنائى پيدا مى‌كند و اگرانگيزه آشنا تا حد بسيار ضعيفى هم تغيير يابد نوزاد قادر به تشخيص اين تفاوت خواهد بود. همچنين نوزاد به سرعت نسبت به موقعيت خودعادت مى‌كند، ولى خيلى زود از آن خسته مى‌شود و مايل است در آن تغييرى بوجود آيد. مشاهداتى از اين قبيل بخوبى بيانگر ظرفيت تشخيصى حواس كودك مى‌باشد و همچنين ميزان ترجيح دادن او را نشان مى‌دهد .بدين ترتيب كاملا روشن است كه نوزاد ازهمان بدو تولد قدرت يادگيرى دارد. از اين گذشته تحريك دستگاه‌هاى حسى و عصبى نوزاد در اوان تولد نيز موجب مى‌شود كه در دوره‌هاى بعدى زندگى قابليت يادگيرى كودكان افزايش يابد.

برای دیدن پربازدیدترین های نی نی نما لطفاً کلیک کنید…

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *