چگونه شیرخوارم را به گرفتن پستان ترغیب نمایم؟

قبل از هر اقدام باید اطمینان حاصل کنید که شیرخوار حقیقتاً از گرفتن پستان امتناع میکند. چون گاهی مادران رفتار طبیعی شیرخوار را به امتناع از گرفتن پستان تعبیر می نمایند. به این منظور به نکات زیر توجه کنید:

۱- دفعات شیرخوردن واقعی شیرخوار در طی ۲۴ ساعت: شیرخوار ممکن است به مقدار کم و دفعات بیشتر یا به مقدار بیشتر و دفعات کمتر شیر بخورد.

۲- ارزیابی وضعیت شیرخوار از نظر کفایت دریافت شیر: حداقل ۶ کهنه پارچه اي خیس شده با ادرار بی بو و روشن در ۲۴ ساعت و داشتن پوستی لطیف و شاداب معمولاً نشانگر دریافت کافی شیر میباشد.

۳- توجه به رفتار شیرخوار در فواصل تغذیه: آیا خشنود و راضی است؟ یا به آسانی آشفته میشود و یا بیمار به نظر می رسد؟

۴- توجه به وضعیت در آغوش گرفتن و شیرخوردن و مکیدن شیرخوار :

آیا شیرخوار را در وضعیت مناسبی به پستان گذاشته اید به طوري که سینه و زانوي او روي سینه و شکم تان، دهان شیرخوار هم سطح نوك پستان و چانه وي روي پستان قرار می گیرد؟

آیا دهان شیرخوار کاملاً باز میشود تا بتواند پستان را به خوبی بگیرد. (به سبب صاف شدن نوك پستان در احتقان پستان گرفتن براي شیرخوار مشکل میشود)

به توصیه هاي زیر توجه کنید :

– وقتی که شیرخوار خواب آلود است (درست قبل از بیدار شدن یا موقع به خواب رفتن) به او شیر بدهید.

– قبل از تلاش براي شیردادن، شیرخوار را با آواز خواندن، تکان دادن یا ماساژ، آرام کنید.

– در زمانی که شیرخوار هنوز زیاد گرسنه نیست، به او شیر بدهید.

– اگر شیرخوار دچار سردرگمی در گرفتن پستان است، قبل از برقراري رفلکس جهش شیر، مقداري از شیر خود را بدوشید، سپس پستان را به کودك عرضه کنید به طوري که او یک پاداش آنی از کوشش خود بگیرد. اگر شیرخوار سعی در گرفتن پستان دارد میتوانید با قطره چکان شیر دوشیدهشده را روي پستان بریزید تا به صورت قطره وارد دهان وي شود. این کارممکن است شیرخوار را آرام و چسبیده به پستان نگهدارد و به تداوم مکیدن تشویق نماید یا ابتدا شیرتان را به روي لبهاي شیرخوار بدوشید و سپس پستان را به داخل دهان او بلغزانید.وقتی کودك پستان را نمیگیرد، وادارکردن وي به گرفتن پستان از طریق گرسنه نگهداشتن او کاردرستی نیست چون شیرخوار دچار سردرگمی در گرفتن پستان ممکن است در خطر کمآبی هم قرار گیرد و اگر انرژي مناسب را دریافت نکند روز به روز ضعیفتر شده و قادر به گرفتن پستان و مکیدن آن نخواهد بود.

– وضعیتهاي مختلف شیردهی از جمله ایستاده شیردادن، تکان دادن وي پس از چسباندن به پستان، شیردادن در حمام گرم را امتحان کنید.

 

برای دیدن پربازدیدترین های نی نی نما لطفاً کلیک کنید…

اشتراک‌گذاری
یک نظر
  1. پس زدن یک سینه

    •۱- پستان آن سمت مشکل دارد.

    • ۲-آن طرف بدن شیر خوار دچار ناراحتی است ( گوش ، بینی ، اندام )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *