نوزادان بهاری وزن بیشتری دارند

يكي از عوامل محيطي كه ممكن است بر وزن هنگام تولد نوزادان با روش زایمان طبیعی موثر باشد، فصل تولد نوزاد است. 
بين تغييرات فصلي و ميانگين وزن نوزادان ارتباط معني داري وجود دارد به طوري كه بيش ترين وزن مربوط به فصل بهار و كم ترين وزن مربوط به فصل تابستان است و از این میان بيش ترين ميانگين وزن هنگام تولد نوزادان مربوط به ماه فروردين و كم ترين مربوط به ماه شهريور است. اگرچه وزن هنگام تولد نوزادان تحت تاثير تغيرات فصلي مي تواند متفاوت باشد، نقش ساير عوامل محيطي نیز نبايد ناديده گرفته شود.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *