مردان دنبال چه زنانی هستند؟!

مردان دنبال چه زنانی برای ازدواج هستند؟!
عشق مرد به زن ممکن است به دو صورت باشد: با اینکه زن را برای معاشقه و بوالهوسی می خواهد. در این حال زنان طناز و عشوه گر مورد توجه اوست. مرد زن سبکسر را فقط به خاطر خاموش کردن آتش شهوت خود می خواهد و پس از چند صباحی از او فراری می شود. عشق مرد نسبت به این زنان چون باران بهاری بی دوام است. یا اینکه زن را به خاطر شریک زندگی و مونس و همدم و  به وجود آورنده نسل خواهان است. در این حال گرچه زیبایی زن محرک بزرگی در انتخاب وی می باشد، ولی زیبایی همه چیز نیست و به تنهایی برای یک عشق پردوام کافی نمی باشد. مرد برای همسری زن زیبایی را که به عفت و عصمت نیز مشهور باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

مردان دنبال چه زنانی هستند؟

همین توجه مردان به زیبایی زنان است که تا این حد آنان را شیفته آینه و آرایش و شیک پوشی می کند. مرد تنها به زیبایی واقعی زن خشنود نمی شود و مایل است که به کمک آرایش و لباس خود را زیباتر از آنچه هست بسازد تا بیشتر زیبا جلوه کند.

مرد همیشه زن جوانتر از خود را می پسندد و مایل است که همسرش از او کوچکتر باشد. مرد از زن مطيع خوشش می آید و به علت غروری که دارد، مایل است زن نظریات او را در مسائل مربوط به زندگانی مشترک انجام دهد.

اطاعت زن از مرد مانع استقلال وی نمی شود و زن در عین حال که استقلال خود را حفظ می کند، می تواند مطيع شوهر باشد.

استقلال و بزرگی زن، بسته به مرد است و زنی که استقلال خودش را دوست دارد، باید برای استقلال شوهر خود بکوشد و نخستین گامی که در این راه برمی دارد، اطاعت و فرمانبرداری نسبت به شوهر است.

مسلما زن به واسطه اطاعت بهتر می تواند نفوذ خویش را بر مرد ثابت کند. زیرا وقتی زن مطیع شد، مرد نیز از جهت دیگر در مقابل وی مطیع می شود. اما اگر زن از اطاعت مرد سر باز زد، مرد نیز سرکش و متمرد می شود و زندگی به کام هر دو تلخ خواهد شد.

همچنین مرد از زن صمیمیت و وفا می خواهد و از زن متواضع خوشش می آید. تکبر و تواضع دو حربه مؤثر زن است که باید هر کدام را در جای خود استعمال نماید. برای اینکه از تجاوز دیگران ایمن باشد،  بهتر از تکبر و غرور پایگاهی ندارد. اما درباره شوهر خویش و زندگی زناشویی باید متواضع بوده و بداند که برای یک عمر با مردی شریک شده است. هیچ چیز بالاتر از این مرد را برافروخته و عصبانی نمی کند که زنی مقام و موقعیت سابق خودش و پدرش را به رخ شوهر بکشد و غرور او را جریحه دار سازد.

همچنین مدارا و صبر و حوصله زن بیشتر از مرد باید باشد، زیرا ممکن است مرد در حال خستگی و هیجان که در کار روزانه خارج از منزل برایش پیش آمده است بر سر چیزهای کوچک متغیر و خشمگین شود. زن خوب و عاقل باید با سهل انگاری و مدارا آبی بر آتش عصبانیتها بریزد نه آنکه با تندی کار را بدتر کند.

در حقیقت زن مانند پرستاری است که از بیماری نگهداری می کند.

مرد موقع خستگی و هیجان خیلی بیشتر از یک بیمار احتیاج به مراقبت و پرستاری دارد.
بزرگترین و مؤثرترین کمک یک زن خوب نسبت به شوهرش این است که در خانه وسيله آرامش و آسایش او را فراهم کند تا مرد از خانه فراری نباشد و آسایش خیال خود را در خارج از منزل جست و جو نکند.

اگر گفته ای یا عملی از شوهر خود نمی پسندید با تندخویی به او تذکر ندهید، چه کار را بدتر می کند و باعث منازعه زناشویی می شود. این عمل را با ملایمت و مهربانی انجام دهید.

زن چه مردی را دوست دارد؟
در زناشویی مرد باید بپسندد و زن باید پسندیده شود، یا به اصطلاح دیگر زن مطلوب است و مرد طالب. زن ممکن است از مردان زیادی خوشش بیاید ولی هیچ وقت نباید ابتدائا به مردی اظهار عشق کند:

آن عاشقی که معشوق آگه شود ز رازش
در فن عشقبازی فردی است ابتدایی

 زنی که درصدد جلب مردی برمی آید به جای محبت، نفرت او را خواهد خرید، زیرا مرد از زنان بلندپرواز و متکبر خوشش می آید و از زنان ضعیف و زبون بیزار است. به همین علت، دختری که توسط مردی مورد تجاوز قرار می گیرد، در نزد اولین کسی که قدر و منزلت خود را از دست می دهد همین مرد است و بعد در اجتماع و خانواده مورد شماتت قرار خواهد گرفت. از هر کسی کاری پسندیده است از زن غرور پسندیده است و از مرد عاشقی و شور.

 از هر کسی سلوک به نحوی است محترم
از شیر حمله خوش بود و از غزال رم

 این نکته را مخصوصا باید برخی دختران که در عشق بی تابند، در نظر گرفته و بیهوده مایه بدنامی خود و خانواده خویش نشوند.

از نظر کلی زیبایی معنوی مرد بیشتر مورد توجه زن است تا زیبایی ظاهری. همچنین زن از مرد توانا و نیرومند و پولدار و خوش رفتار و خوش لباس خوشش می آید. بدین جهت زیبایی مرد از نظر زن، بیشتر معنویات مرد و موقعیت اجتماعی اوست. بلندپروازی و خودخواهی زن خیلی بیشتر از مرد است و میل دارد که شوهرش دارای مقام و یا صفت برجسته ای باشد که دیگران کمتر دارند. به همین علت پزشکان و مهندسان و افسران و نویسندگان و هنرمندان مشهور اغلب مورد توجه زنان واقع می شوند.

همچنین زن خیلی شیفته زیبایی خویش است و علاقه دارد که شوهرش در این مورد همیشه به وی تملق بگوید. به همین سبب برخی زنان گول زبان بازی و چاپلوسی بعضی مردان را که به غلط یا درست از شکل و شمایل آنها تعریف می کنند خورده و گمراه می شوند.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که وفای زن در عشق، برعکس گفته شعرا و نویسندگان، خیلی بیشتر از مرد است. وقتی زنی به مردی دل باخت، مدتها در عشق وی ثابت قدم می ماند، برعکس مرد که بوالهوس و دمدمی مزاج است. علتش این است که مرد بیشتر فریفته زیبایی ظاهری زن می شود که دستخوش تغییر و تبدیل است و زن بیشتر عاشق صفات معنوی مرد است که تا آخر عمر اغلب پابرجا می ماند. پس زن در امر ازدواج، بیشتر از مرد به منافع و مصالح خود نظر دارد.

منبع خبر : دکتر محمد مهدی موحدی- “دانستنی های زناشویی”

اشتراک‌گذاری
3 نظر
  1. جایی برای عشق و دوستی مگه می مونه که کسی بخواد در موردش حرف بزنه؟ قانون دست آقایان را برای صیغه های متعدد باز گذاشته اونا هم فکر میکنن لابد وظیفه انسانیشون هست دیگه. داره از یک خانم بی سرپرست حمایت مالی میکنه ثواب دیگه ای هم می کنن از آن جهت که باری از دوش دولت مسئول و متعهد برمیدارند و اینچنین عشق خیلی رسمی و شیک به دونیم میشود. یــک دل جـای دو عشـق نیست دروغ است. اما زنان چطور مردان را می بینند. راستش فقط یک سکه پول می بینند یک ابزار که باید برای کفش و اهداف مادی خرجشون کنند . وقتی پولدارترش رو ببینند پا میذارندرو این و یک پله بالاتر می روند. خلاصه اون آقایونی که از تصویب چنین قانونایی تو دلشون سه جشن فسیتوال می گیرند بدونند خیلی ساده اند و خیلی هم ناسالم. ?❤

  2. این تعریف رو بخونید لدفن.
    درک چرخه مطلوب و چرخه معیوب:
    چرخه مطلوب و چرخه معیوب اشاره به مجموعه زنجیره ای از حوادث دارد که از طریق یک حلقه بازخورد وضعیت موجود را تقویت می نماید. در یک سیستم با چرخه مطلوب نتایج مرتب بهتر می شوند در حالیکه در سیستمی با چرخه معیوب وضعیت سیستم به مرور وخیم تر می گردد.
    هر دو نوع چرخه شامل مجموعه ای از حوادث پیچیده می باشند که حداقل در کوتاه مدت تمایلی به گرایش به سمت تعادل (اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، محیط زیستی و غیره) ندارند. هر دو مدل دارای مکانیسم بازخوردی می باشند که موجب تشدید وضعیت سیستم در چرخه های بعدی می گردد. این وضعیت تا مداخله یک عامل خارجی ادامه خواهد یافت و بسته به نوع چرخه منجر به بهبود یا وخامت وضعیت سیستم می گردد. (حالا خودتون تحلیل کنید رو به سمت↙ هستیم یا↗)

  3. ما در پیاله عکس”تنوع طلبی” دیدیم ? دیگه خیلی ها خودشون طالبند، قانون بهانه س خواهر من.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *