طرز صحیح نشستن در دوران بارداری؟!

بد نشستن در بارداری چه عوارضی دارد؟ در بارداری چگونه باید بنشینم؟

تا زمانی که راحت هستید و احساس پشتیبانی می کنید و احساس فشاری در شکم و کمر ندارید، نیازی نیست به نحوی خاص بنشینید.

اگر قصد دارید برای مدت زمان طولانی بنشینید، مانند محل کار، از یک صندلی قابل تنظیم با حمایت کمر استفاده کنید، یا یک بالشت کوچک پشت خود قرار دهید. برای کمک به کاهش تورم پاها از چیزی استفاده کنید تا زیر پای شما قرار گیرد تا پای شما کمی بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.

طرز صحیح نشستن در دوران بارداری

همچنین با بزرگ شدن شکم، پیدا کردن پوزیشن راحت برای دراز کشیدن دشوار می شود. دراز کشیدن بر روی شکم در بارداری دشوار است و باعث ناراحتی می شود و دراز کشیدن به پشت به عضلات پشت و ستون فقرات فشار وارد می کند.

اصلاح وضعيت بدن در بارداری

وضعيت صحيح ايستادن در بارداری: سرتان را صاف بگيريد و چانه خود را بصورت افقـي نگه داريد و بدن را در يك خط مستقيم قرار دهيد . شانه ها به سـمت بـالا و عقب كشيده شود. عضلات باسن به سمت جلو كشيده شود تا پـشت صـاف شودهمانند حالتي كه مي خواهيد شكم و باسن را به هم نزديك كنيـد و وزن بدن بطور مساوي بين دوپا تقسيم شود.
 

طرز صحیح نشستن بر روي صندلي در بارداری: نزديك صندلي قرار گرفته ، دست هاي خود را بر روي دسته صندلي قرار داده و روي صندلي بنشينيد و به تدريج عقب رفته تا كاملاً به پشتي صندلي تكيه كنيد . از يك ملحفه تا شده يا بالش كوچك (كوسن) براي پر كردن فضاي خالي كمر استفاده نماييد . براي جلوگيري از آويزان ماندن پاها مي توانيد پاها را بر روي يك چهار پايه يا زير پايي قرار دهيد. از پا روي پا انداختن اجتناب كنيد . براي بلند شدن از صندلي، دسته صندلي را گرفته و به آ رامي خود را به لبه صندلي رسانده و با منقبض كردن عضلات كف لگن و شكم همزمان با بازدم از روي صندلي بلند شويد . در صورتي كه صندلي بدون دسته باشد با قرار دادن كف دست ها بر روي ران ها، روي صندلي بنشينيد و يا بلند شويد.

نشستن بر روي زمين در بارداری: رعايت اين نكته ضروري است كه ستون فقر ات بايد كاملاً صاف باشد و گودي كمر توسط بالش كوچك تحت حمايت قرار گيرد و در صورت نشستن طولاني مدت، پاها را كمي بالاتر از سطح زمين قرار دهيد . براي بلند شدن از زمين بايد روي دست ها و زانو ها برخيزيد (به حالت چهار دست و پ ا ) به طوري كه دست خود را بر روي يك زانو بفشاريد و از دس ت مخالف براي حمايت استفاده كنيد. سپس پاها را صاف كرده و بلند شويد.

برداشتن شيءاز روي زمين در بارداری: ابتدا به وضعيت نشسته روي زانو قرار بگيريد . پشت را صاف كنيد و براي بـه حداقل رسانيدن خميدگي عضلات پشت كمر از عضلات پـا اسـتفاده كنيـد. براي بلند كردن اجسام از هر دو دست كمك بگيريد. بهتر است بار سـنگين حمل نكنيد و در صورت لزوم وزن بار يا شيء را بين دو دست تقسيم نماييد.

نحوه صحیح خوابيدن در بارداری: بعد از ماه چهارم بارداري وضعيت خوابيدن اهميت بسياري دارد به طوري كه براي خونرساني بهتر به جفت، از صاف دراز كشيدن به پشت (طاقباز) منع مي شود. خوابيدن به پهلو بر روي يك تشك سفت مناسـب اسـت . پـاي رويـي خميده و بر روي يك بالش كوچك قرار بگيرد . استفاده از ملحفه تا شده زيـر شكم احساس راحتي ايجاد مي كند. در صورت تمايل مي توانيد بازوي رويـي را خميده و بر روي يك بالش كوچك قرار دهيد .

براي جابجـا شـدن از يـك پهلو به پهلوي ديگر ابتدا هر دو زانو ي خم شده را به هم نزديـك كـرده و بـا چرخش همزمان زانوها با كل بدن به آهستگي تغيير وضعيت دهيد (كف پاهـا در تماس با تشك است).دوش آب گرم و نوشيدن يك ليوان شير گرم قبل از خواب را توصيه مي كنيم. براي برخاستن از رختخواب در حالت خوابيده به پهلو، پاها را خميده در كنار هم قرار داده و با تكيه بر روي دست و آرنج، بنشينيد سپس پاها را از كنـار تخت آويزان كرده و به آهستگي بايستيد. ماندن در يك وضعيت ثابت به مدت طولاني (نشستن، ايستادن و …)توصيه نشده و بهتر است هر از چندگاهي تغيير وضعيت داده شود. در هر شرايط و تغيير وضعيتي كه به شـكم فـشار وارد مـي شـود انقباض همزمان عضلات كف لگن و شكم همراه با بازدم را فرامـوش نكنيد. تغيير وضعيت به آرامي صورت گيـرد و از حركـات سـريع و ناگهاني (تغيير حالت خوابيده به نشسته يـا نشـسته بـه ايـستاده ) پرهيز نماييد.

منبع خبر : ooma،nininama

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *