شیرخوارم مبتلا به سندرم داون(منگولی) است چگونه او را با شیر خودم تغذیه کنم؟

این شیرخواران به علت ضعف قدرت عضلانی در پستان گرفتن و ناهماهنگی در مکیدن و بلعیدن و نفس کشیدن ممکن است هنگام شیرخوردن زود خسته و یا حتی دچار حالت خفگی شوند. براي تشویق شیرخوار به مکیدن پستان و استفاده بهتر از شیرمادر به موارد زیر توجه کنید :
با مالیدن نوك پستان به گونه و لبهاي شیرخوار، رفلکس جستجو را تحریک کنید ، با فرو بردن انگشت تمیز به دهان و مالش لثه، او می تواند حالت مکیدن را شروع کند، با مالش دادن گردنش در خط وسط به طور عمودي، عمل بلعیدن تحریک می شود. شیرخوار هنگام بیداري و گرسنگی در زمانی که گریه نمیکند، آمادگی بیشتري براي شیرخوردن دارد. براي بیدار کردن شیرخوار، کم کردن لباسهاي اضافی و صحبت کردن با او، تعویض پوشک و مالش دادن کف پاهاي شیرخوار، صبر و حوصله و تامل براي بیدار شدنش کمک کننده است. براي دریافت کافی شیر و رشد بهتر فرصت دهید که به دفعات مکرر و مدت بیشتر شیر بخورد. براي بهتر گرفتن پستان توسط شیرخوار، قبل از شیر دادن خود را آماده کنید، رفلکس جهش شیر را تحریک کرده و ابتدا مقدار کمی شیر در دهان شیرخوار بدوشید. نکات کلیدي وضعیت صحیح شیر دادن را رعایت کنید. براي این شیرخواران توصیه می شود از وضعیت زیر بغلی و یا آغوشی استفاده می شود. تغذیه باید به صورت کوتاه مدت، مکرر و توام با گرفتن باد گلو باشد چون ممکن است هواي زیادي ببلعد. براي اطمینان از کفایت دریافت شیر توسط شیرخوار، بهتر است شیرتان را بدوشید و به خصوصاز شیر انتهایی با قاشق و یا فنجان به او بخورانید.
ابراز محبت به مبتلایان سندروم داون و تماس مکرر آن ها با مادر در حال شیرخوردن از پستان بدون شک به رشد بهترآنان کمک میکند. آنان که دچار ناهنجاري مادرزادي قلب هم هستند (حدود ۵۰ درصد) در هنگام تغذیه مستقیم از پستان مادر اعمال مکیدن، بلعیدن و نفس کشیدن را راحت تر و به طور هماهنگ انجام میدهند، انرژي کمتري مصرف کرده و اکسیژن بیشتري دریافت مینمایند و با دریافت شیرمادر ترکیب مناسب با نیازهاي خود را بدست می آورند و چون سدیم شیرمادر کمتر است بارکمتري بر قلب و گردش خون آنان تحمیل میشود.
لازم به یادآوري است که این بیماران چه با شیرمادر و چه با شیر مصنوعی تغذیه شوند، به هر حال رشد مطلوب و مشابه شیرخواران سالم ندارند و از منحنی رشد خاص مبتلایان به سندرم داون براي مراقبت دوره اي و پایش رشد آنان استفاده می کنند.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *