در اتاق زایمان چه می گذرد؟/ از دقیقه اول تا ۱۲ ساعت بعد!

از یک دقیقه پس از زایمان تا ۱۲ ساعت بعد چه اتفاقی می افتد؟ فرزند شما همین الان متولد شده و در ســلامت کامل اســت. اما حال خودتان چطور است؟ میخواهید بدانید در ۱۲ ساعت اولی که از زایمانتان میگذرد، چه حال و روزی خواهید داشت؟ پس با ما همراه شوید!

۱ دقیقه بعد
سر و شانه جنین شما بیرون آمده است. ماما به شما اکسیتوسین تزریق میکند. اکسیتوســین هورمونی است، سبب انقباض میشــود. تزریق آن به مادر کمک میکند رحم اش منقبض شده و جفت راحت تر از دیواره های رحم جدا شود.
۱۵دقیقه بعد
طی این مدت شــما به راحتی زایمان خواهید کرد و پرســتاران اطراف به فرزند شما میرســند. حالاشــما و فرزندتان هر دو نیاز به اســتراحت دارید. زایمان هم خســتگی روحی می آورد و هم جســمی. بعد از چند دقیقه شما میتوانید با فرزندتان آشنا شوید. پرستار نوزاد تازه متولد شده را روی شکمتان میگذارد تا او را حس کنید. بعد او را با حوله میپوشانند، در عین حال پرستار به وضع شما هم رسیدگی میکند تا مطمئن شود خونریزی غیرمعمول ندارید.
۱۸ دقیقه بعد
شما هنوز در اتاق زایمان هستید. تیم پزشــکی در حال رسیدگی به فرزند شما و چک کردن رنگ پوست، ضربان قلب و تنفس اوست. پرستاران نبض و فشار شما را هم کنترل می کنند تا مطمئن شوند حال شما خوب است!
۲۰ دقیقه بعد
فرزند شما سالم روی ســینه شما است. پرستار با یک دســت کمی روی شکم و رحم شما فشار می آورد. نگران نباشید شــما دردی حس نخواهید کرد. او با این کار تلاش میکند جفــت را از رحم کاملا جدا کرده و همــان کاری را انجام دهد که هورمون اکسیتوســین حین زایمان انجام میداد. جفت مورد بررســی قرار میگیرد تا پرستار مطمئن شود کاملا بیرون آمده باشد. حتی مقدار کمی جفت اگر به رحم بچســبد میتواند سبب خونریزی شود. نیم ســاعت پس از زایمان، جفت آهســته آهســته بیرون می آید اما با این حال پرســتار وظیفه دارد آن را چک کند تا جــای هیچ نگرانی باقــی نماند. در صورتی که جفت کامل نباشــد، پرســتار رحم را چک کرده و آن را کاملا خالی میکند. پرســتار مجددا به شما اکسیتوسین تزریق میکند تا رحم به شکل اول برگشته و خونریزی قطع شود. در ضمن یک ســوند هم به شــما وصل می شود.
٢٥ دقیقه بعد
طی زایمان، ماما پایین مجرای زایمان را شکاف میدهد تا نوزاد راحتتر متولد شود (عمل اپیزیوتومی). اگر این کار را انجام ندهند ممکن اســت در حین زایمان پرینه )میان دو راه)، دچار پارگی شــود. در ۲۵ دقیقه پس از زایمان پرستار این قسمت را بخیه میزند. بعد پزشک برای شما داروی تب بر و ضدالتهاب تجویز میکند.
۲۶دقیقه بعد
بار دیگر تنفس، درجه حرارت، فشار و… شــما و فرزندتان چک میشود. اگر درجه حرارت بدنتان بالای ۳۸ درجه سانتیگراد بود، برای شما یک آزمایش خون و ادرار تجویز میشود تا ببیند آیا دلیل تب عفونت است یا خیر؟ تا زمانی که جواب آزمایش حاضر شود، پزشک آنتیبیوتیک تجویز میکند.
۳۵دقیقه بعد
نوزادتان آرام کنارتان خوابیده و ســینه شما را برای شیر نوشــیدن به دهان دارد. نوشیدن شیر اول یا شــیر آغوز به دلیل آنکه غنی از مواد معدنی، پروتئین و پادتن است، بسیار مفید است.
۱ ساعت و نیم بعد
نوزادتان را وزن میکنند و شما هم در حال استراحت هستید.
۲ساعت بعد
دیگر نیازی به مراقبت ندارید. اما اگر احســاس ناراحتی میکنید آن را با پرستار در میان بگذارید. ۲ساعت و نیم بعد گرسنه اید؟ الان موقع غذا خوردن است!
۱۲ساعت بعد
میتوانید بلند شوید و دوش بگیرید. تعداد ملاقاتها را کم کرده و بیشتر استراحت کنید. کم کم حال شما جا می‌آید. میتوانید زندگی خود را از سر بگیرید. تنها تفاوت اینجاست که یک فرشته کوچک به زندگی شما اضافه شده است.
سخن کارشناس
دکتر آزیتا صفارزاده، متخصص زنان و زایمان در این باره می گوید: روند زایمان طبیعی در صورتی که دردهای زن باردار خود شــروع شود بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول میکشــد ولی اگر آمپول تزریق شود بین ۱۴ تا ۲۰ ساعت در شکم اول و بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شــکم دوم طول میکشد ولی هیچ قانونی وجود ندارد. برخی افراد دو ساعته و برخی ۲۴ ساعته زایمان میکنند. از زمانی که یک خانم باردار وارد اتاق زایمان میشــود، اگر همــه چیز خوب پیش برود، یک ساعت طول میکشــد دهانه رحم باز میشــود و یک ساعت طول میکشد نوزاد متولد شود و در کل ۶ تا ۷ ساعت طول میکشد تا همه چیز به اتمام برسد. البته بعد از دو ساعت نخست پس از زایمان خانم به بخش منتقل میشود و باقی کارها در آنجا صورت میگیرد. 
زمانی که خانم بــاردار وارد اتاق زایمان میشــود به محض آنکه نوزاد تا شــانه خارج شــد به خانم هورمون اکسیتوســین تزریق میشود. اگر خونریزی قطع نشــد، مترژن به او تزریق میشــود و چون در زایمان طبیعی معمولا درد زیادی بعد از خارج شــدن سر و شــانه نوزاد وجود ندارد و اگر لازم باشد برشــی در ناحیه پایین مجرایی زایمان (اپیزتومی) داده شود، یک شیاف دیکلوفناک برای تسکین درد این ناحیه داده میشــود. خونریزی تا دو ساعت در اتاق زایمان کنترل میشود چون دو ساعت اول پس از زایمان بسیار بااهمیت است.

اگر مشــکلی نبود خانم به بخش منتقل میشــود و در آنجا معمولا برای خانمهایی که زایمان طبیعی داشــته اند و اپیزتومی نشــده اند مسکنی تزریق نمیشود و نیاز به مراقبت دیگری ندارد. مقدار آبی که به خانم پس از زایمان داده میشــود باید کنترل شــده باشد. در شش ساعت نخســت معمولا یک لیتر آب داده میشــود که در آن سرمی هم که تزریق میشــود، باز هورمون اکسیتوسین اضافه میشــود تا رحم از حالت جمع شــدگی خارج نشــود و در عین حال در بخش ریکاوری در چند ســاعت نخست حتما چند بار رحم فشار داده میشــود تا لخته ها در رحم نماند. ماندن لخته ها در رحم مانع از انقباض رحم شده و موجب خونریزی داخلی رحم شده بدون آنکه کسی تشخیص دهد، میشود و جالب است بدانید این موضوع یکی از علل مرگ و میر مادران تازه زایمان کرده به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و فرانسه است.

برای پیشگیری از این خونریزی پزشک سعی میکند به کمک دارو و ماساژ از بروز عواقب بعدی جلوگیری کند. بعد از آنکه زایمان انجام میشــود در همان اتاق زایمان بچه روی ســینه مادر گذاشته میشــود تا چند مک از ســینه بزند. مکیدن ســینه خود سبب ترشح هورمون اکسیتوسین شده که سبب جمع شدن رحم و پیشگیری از خونریزی میشود ولی بعد از دو ساعت اول که خانم به بخش منتقل شد، میتواند مجددا به فرزندش شیر دهد. 

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *