تشخیص جنسیت جنین به روش مادربزرگ ها!

از دیر باز انسان کنجکاو علاقه بسياري به دانستن جنسیت بچه پیش از تولد داشته است و در این راستا تشخیص جنسیت جنین به روش مادربزرگ ها از جذابیت خاصی برخوردار است و قابل ذکر است که پایه و اساس علمی ندارد:

تشخیص جنسیت جنین به روش مادربزرگ ها

تشخیص جنسیت جنین به روش مادربزرگ ها!

چشم می تواند عاملی جهت تشخیص باشد پلک پائین چشم را کشیده و به سفیدی چشمان نگاه کنید. آیا با این کار رگ خونی شکسته به شکل حرف (V) دیده میشود؟ اگر شکل حرف (V) در قسمت پایینی چشم راستتان باشد بی تردید جنین پسر خواهد بود حال درصورتی که رگ خونی شکسته به صورت حرف (V) در چشم چپ باشد بچه دخترخواهد بود.

– درصورتی که مادر در مراحل اولیه بارداری دچار ورم پاها گردید جنسیت جنین وی دختر و درصورتی که تا اواخر حاملگی پاها متورم نشد، جنین پسر خواهد بود. موی پا هم بعنوان یک عامل تشخیص جنسیت بدون سونوگرافی محسوب می شود؛ درصورتی که رشد موهای پاها سریع باشد جنسیت جنین پسر خواهدبود، ولی درصورتی که رشد آن مانند دوران قبل از حاملگی بوده است و تغییری نکرده باشد، نشانه داشتن دختر است.

– تشخیص جنسیت بر اساس چگونگی باسن این بار جهت تشخیص جنسیت باید به به چگونگی افزایش حجم باسن توجه کرد آیا مامان باردار احساس می کند که در ناحیه باسن اضافه وزن یافته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد بچه حتماً دختر خواهد بود و درصورتی که اضافه وزنی در این ناحیه احساس نشود جنین پسر مي شود.

– گفته شده است که درصورتی که شما یک دختر جنین داشته باشید، تمام زيبايي های شما را از بین میبرد به همین علت است که برخی از زنان حامله در دوران حاملگی تیره تر میشوند، پوستشان لکه دار یا پر از جوش و اکنه مي شود از طرف ديگر، اگر پوست شما صاف و زیبا شود، شما یک پسر دارید.

– رویارویی با واقعیت این بار به وضع صورت توجه کنید آیا مادر در این دوران چاقتر و تپل تر شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد بر اساس باور ایتالیاییها مادر دختر در شکم دارد ولی درصورتی که صورت زن حامله ظریف بوده و با وضعیت پیش از حاملگی تغيير نکرده علامت پسر بودن جنین است.

– نفس را در سینه حبس کنید! آیا بعد از باردار شدن دریافته اید که تنفس برایتان سخت شده است ؟اگر مادر حامله مواجه با نفس تنگی شده باشد علامت این است که پسری در شکم دارد ولی درصورتی که هیچ مشکلی در این رابطه نداشته باشید بدون تردید کودکتان دختر است.

– یکی از راه‌های تعيين جنسیت بدون سونوگرافی توجه به نوع قرارگیری جنین در شکم مادر است. درصورتی که بزرگی شکم به طرف بالا یعنی معده باشد، جنین دختر است و درصورتی که شکم به طرف پائین کشیده شود، جنین پسر خواهد بود.

حالت جنین در درون شکم اگر کودک در قسمت فوقانی شکم احساس شود علامت دختر بودن است و اگر حرکت در ناحیه زیرین شکم باشد خودتان حدس بزنید!

– آیا لگد زدن بچه احساس میشود؟ طبق عقیده های عامه بچه پسر لگدش را متوجه دنده مادر می کند حرکات دختر کوچولوها متوجه قسمت زیرین شکم مادر است

حرکات پاها آیا حرکات و پرتاب پاهای جنین بیش تر متوجه ناحیه چپ شکم است یا قسمت راست آن؟بر اساس باور های عامه انگلیسیها پسرها بیش تر به طرف راست تمایل دارند و دخترها معمولاً به طرف چپ لگد میپرانند! ولی در درهنگام خواب پسر بیش تر در سمت چپ میخوابد در حالی که دختر سمت راست را ترجیح مي دهد.

– درصورتی که شکم مادر مانند یک توپ بسکتبال است، این نشانه ی پسر بودن جنین است. زماني که شکم مادر پهن شده و تا سمت لگن کشیده ميشود و به شکل هندوانه باشد جنسیت جنین شما دختر خواهد بود. اگر شکم مادر قابل انعطاف باشد جنین دختر است و درصورتی که سخت و سخت شده باشد جنین پسر خواهد بود.

علاقه زیاد به خوردن شيريني های مختلف را میتوان از نشانه های جنین دختر دانست. در واقع افرادی که پیش از حاملگی به خوردن شيريني علاقه ای نداشتند و در زمان حاملگی هوس شيريني ميکنند به این معناست که جنین دختر در رحم آن ها در حال رشد است. یکی از نشانه های جنین دختر، تغيير مزاج شما در همین زمان است. زماني که براي خوردن انواع شيريني ها، نان خامه ای و شکلات های وسوسه انگیز ولع دارید و در اکثر مواقع دلتان هوس خوردن شيريني ميکند، بی گمان جنین دختر در رحم شما درحال رشد است.

تعیین جنسیت فرزند از روی تغییرات بدن مادر

سینه: سینه زنانی که دارای جنین دختر هستند سریعتر رشد نموده و بزرگتر ميشود نسبت به مادرانی که فرزند آنها پسر خواهد بود. همچنين اگر سینه سمت راست بزرگ تر از سمت چپ بود جنسیت جنین پسر و درصورتی که سینه سمت چپ بزرگ تر باشد، جنین دختر میباشد .

پشت بدن: درصورتی که از پشت کسی متوجه حامله شدن مادر نشود، جنین پسر و درصورتی که از همه جهات حاملگی مادر قابل تشخیص بود جنین دختر است..

ترشحات واژن: درصورتی که در زمان حاملگی ترشحات کم سفید رنگ مایع شکل مشاهده شد؛ جنین پسر خواهد بود و درصورتی که لکه هایی از خون در حاملگی دیده شد، ممکن است جنین دختر باشد.

سوزش سر دل: قدیمیها معتقد بودند مادرانی که سوزش سر دلشدید دارند دارای یک پسر خواهند شد.

سر درد: مادرانی که بطور مکرر سردرد دارند دارای جنین پسر و مادرانی که گاهی دارای سردرد در حاملگی هستند دختر دار خواهند شد.

اشتها: مادرانی که در طول کل حاملگی گرسنه هستند دارای جنین پسر هستند و آن ها که اشتهایشان کم شده و یا نسبت به قبل تغيير نکرده دارا ی فرزند دختر میشوند.

انرژی: درصورتی که مادر در دوران بارداری کم انرژی و تنبل شده است، جنین دختر است و زمانیکه مادر فعال تر و شاداب تر شده باشد، جنین پسر خواهد بود.

ضربان نبض مادر: زمانی که نبض مچ چپ مادر سریع تر بزند، بنظر مي‌ايد جنین پسر باشد.

رنگ نوک سینه: در طول حاملگی شکل و رنگ نوک سینه تغيير ميکند ولی درصورتی که رنگ نوک سینه سمت چپ تیره تر از سمت راست باشد، جنین پسر و درصورتی که سمت راست تیره تر باشد جنین دختر است.

پسر است اگر:

حالت تهوع بارداری و جنسیت جنین:اوایل بارداری اول صبح حالت تهوع نداشته اید. ضربان قلب نوزاد کم تر از ۱۴۰ در دقیقه است. در قسمت شکم چاق می شوید. شکمتان مانند یک توپ بسکتبال ميشود .

نوک سینه هایتان بطور قابل ملاحظه ای تیره تر ميشود . به غذاهای ترش و شور علاقمند می شوید. به پروتئین—گوشت و پنیر—علاقه مند می شوید

پاهایتان سردتر از زمان پیش از بارداری خواهد شد. موی روی پاهایتان زودتر رشد ميکند. دستهایتان خيلي خشک ميشود. پدر بچه هم همراه با شما آغاز به چاق شدن ميکند. بارداری برایتان بسیار خوش آیند است. رنگ ادرارتان زرد روشن خواهد شد.. حلقه ازدواجتان را با نخ روی شکمتان آویزان نگاه دارید، دایره دایره بچرخد. سردرد خواهید داشت. سن تان را درهنگام بارداری با عدد ماهی که در آن باردار شدید را جمع کنید، عدد زوج بدست مي‌ايد .

دختر است اگر:

اوایل بارداری اول صبح حالت تهوع خواهید داشت. ضربان قلب نوزاد حداقل ۱۴۰ در دقیقه است.

در قسمت های ران و باسن چاق می شوید. سینه ی سمت چپتان بزرگ تر از سمت راستی ميشود.

موهایتان هایلایت قرمز می گیرد. شکمتان شکل هندوانه ميشود. به غذاهای شیرین علاقمند می شوید. به میوه جات علاقمند می شوید. به آب پرتقال علاقمند می شوید.

در زمان بارداری نسبت به واقع عادی حال خوبی ندارید. در دوران بارداری بداخلاق و ترشرو می شوید. صورتتان بیش از همیشه جوش ميزند. ته مانده ی نان را نمی خورید.

سینه هایتان طراوت خاصی می گیرد. رنگ ادرارتان زرد تیره ميشود. درصورتی که حلقه ی ازدواجتان را با نخ روی شکمتان آویزان نگاه دارید، به اطراف خواهد چرخید. سن تان را موقع بارداری با عدد ماهی که در آن باردار شدید را جمع کنید، عدد فرد بدست مي‌ايد .

منبع خبر : برگرفته از beytoote

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *