از چه زمانی می توان غذاهاي کمکی را براي کودك شروع کرد؟

شیرخوار بعد از پایان ۶ ماهگی علاوه بر شیر ما در براي تامین نیازهاي تغذیه اي به سایر غذاها نیاز دارد. دستگاه گوارش کودك در این سن به اندازه اي تکامل یافته است که بتواند بعضی غذاها را هضم کند. اکثر کودکان قبل از ۶ ماهگی نیازي به تغذیه تکمیلی ندارند . غذاها و مایعات اضافی به تنهایی کافی نیستند و تغذیه با شیرمادر را تکمیل می کنند. در دوره ۱۲ ماهگی این غذاها باید از نظر تنوع و مقدار بتدریج مکمل شیرمادر شوند نه آنکه جانشین آن گردند چون شیرمادر همچنان بعنوان منبع مهم تغذیه بیش از نیمی از نیازهاي تغذیه اي شیرخوار را تامین می کند. در این دوران شیرخوار بسیار آسیب پذیر است.او نحوه خوردن غذاهاي جامد و نیمه جامد را می آموزد و باید بطور مکرر و با حوصله تغذیه شود. در تغذیه تکمیلی شیرخواران باید به چهار نکته اساسی توجه کنید. تغذیه تکمیلی باید :
– به موقع ،یعنی زمانی شروع شود که انرژي و مواد غذائی مورد نیاز کودك بیش از مقداري است که توسط تغذیه مکرر و انحصاري با شیر مادر تامین شود و دستگاه گوارش او آمادگی لازم را داشته باشد. این زمان براي اکثر شیرخواران پایان ۶ ماهگی است.
– کافی و متنوع باشد، یعنی نیازهاي تغذیه اي کودك براي رشد را تامین کند.
– سالم و ایمن باشد، یعنی بصورت بهداشتی و با دست هاي تمیز تهیه و نگهداري شده باشد و به جاي بطري و سرشیشه از ظروف تمیز استفاده شود.
– به طور صحیح، یعنی با توجه به علائم گرسنگی به شیرخوار داده شود و دفعات و روش تغذیه هم مناسب سن کودك باشد .

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *