آنچه درباره کد اقتصادی و کارت بازرگانی باید بدانید

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی،می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.بنابراین واردات و صادرات کالا تنها برای تجاری مجاز است که کارت بازرگانی داشته باشند.

اگر بازرگانی بخواهد اقدام به دریافت کارت بازرگانی نماید الزاماً باید پلمپ دفاتر داشته باشد و عضو اتاق بازرگانی باشد.برای اخذ کارت بازرگانی کافیست اطلاعات تجارت خود را به اتاق بازرگانی ارائه دهید و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوید.

کاربردهای کارت بازرگانی

• واردات از مناطق آزاد
• صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
• صدور ویزای تجاری
• صدور گواهی مبدا
• عضویت در اتاق بازرگانی
• ارتباط با تجار خارجی
• مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
• شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
• مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
• مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
• ثبت سفارش و ترخیص کالا

کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی می تواند دریافت شود.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:
الف)اشخاص حقیقی:
-دارا بودن حداقل ۲۱ سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر ازدارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-دارا بودن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
– دارا بودن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
– دارا بودن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-عدم رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-عدم محکومیت موثر کیفری
-نداشتن ورشکستگی به تقصیر و تقلب

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

-دارا بودن همه شرایط معین شده فوق به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ب)اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها میبایست پروانه کار معتبر داشته باشند به علاوه فاقد پیشینه کیفری باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان بوسیله سازمان های دولتی صادر شده باشد نیازی به ارائه گواهی عدم محکومیت کیفری نخواهند داشت.


شرایط اشخاص حقوقی برای دریافت کارت بازرگانی

عدم ورشکستگی به تقصیر
داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)
داشتن دفاتر قانونی
ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکت ها گواهی شود (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل کردن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول می باشد (با مهر امضای رئیس شعبه)همچنین حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها چنانچه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول می باشد.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده برای رویت الزامی می باشد.

-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می باشد.(اصناف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی شوند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که توسط ارائه ثبت شرکت ها مهر شده باشد. (شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که توسط اداره ثبت شرکت ها مهر شده باشد. (شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در خصوص تاسیس و تمامی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند ۱-۱-۴ دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی ۷ عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس ۴ در ۶ و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”)
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس آورده شده در کارت بازرگانی-به انضمام کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال ۷۹ به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ به همراه ۴ دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۰،۹۱،۹۲،۹۳ و ۹۴ و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۹۵
– چنانچه دفتر کار استیجاری باشد ،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده با کد رهگیری اجباری است.
-در صورت تغییر محل مضاف بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی می باشد :
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می باشد (اصناف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
-فیش حق تمبر که از دارایی دریافت می شود.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم بوسیله دفتر اسناد رسمی گواهی امضا گردد)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه تمام برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال ۷۹ به بعد.
-در صورت تکمیل صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال ۷۹ به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های ۹۰،۹۱،۹۲،۹۳ به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۰،۹۱،۹۲ و. ۹۳ و ۹۴ و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۹۵،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی ذیربط دریافت شود.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی می باشد.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)
-در صورت تغییر مدیر عامل:
الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های ۱۳۴۱ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام
– در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(چنانچه سند ملک مسکونی و کاربری اداری دارد میبایست در اجاره نامه محضری موضوع “ملک مورد نظر برای شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است”ذکر شود)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
– اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به جز بند ۸(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی دریافت می گردد
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و دیگر کشورها در رفت و آمد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

ثبت کریم خان علاوه بر اخذ کارت بازرگانی ارائه دهنده کلیه خدمات در خصوص اخذ کد اقتصادی ، ثبت فوری شرکت و ثبت انواع برند نیز می باشد.در ادامه این مقاله در خصوص کد اقتصادی توضیح می دهیم.

کد اقتصادی شماره ای ۱۲ رقمی می باشد که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا و خدمات تولید می کنند. این کد هم مانند شماره شناسایی برای فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی می باشد که با ثبت آن بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بوسیله سازمان مالیات کشور انجام می شود.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

۱- درخواست کتبی شخص.
۲- فتوکپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
۳-سه قطعه عکس ۲*۳ متقاضی(۳ قطعه)
۴-فتوکپی از پروانه کسب.
۵-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
۶-کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
۷-پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و ارایه فیش پرداختی.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

۱-درخواست کتبی شرکت.
۲-کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
۳- روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
۴- تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
۵-کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
۶-فیش پرداختی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال.
در نظر داشته باشید که در مورد هریک از موضوعات عنوان شده میتوانید بصورت رایگان از طریق سایت موسسه ثبتی کریم خان به آدرس sabtkarimkhan.com و یا با شماره ۸۷۱۴۷۰۰۰-۰۲۱
از کارشناسان خبره ثبت کریمخان ، مشاوره بگیرید.

اشتراک‌گذاری
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *